Лицитација – јавни позив за продају расходованих цеви и конзола и алуминијуског лима

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ Лицитација – јавни позив за продају расходованих цеви и конзола и алуминијуског лима

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА  УЧЕШЋЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ
УПУТСТВО ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
Изјава да понуђач располаже траженом опремом
ПОНУДА
модел купопродајног уговора