НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ Лицитација – јавни позив за продају моторног возила Застава – поли

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОНУДА
модел купопродајног уговора