Е-маил по службама на којима можете лично слати питања;

office@toplanaleskovac.rs———–главни

direktor@toplanaleskovac.rs

tehnickisektor@toplanaleskovac.rs

finansijskisektor@toplanaleskovac.rs

pravnisektor@toplanaleskovac.rs

racunovodstvo@toplanaleskovac.rs

javnenabavke@toplanaleskovac.rs

reklamacije@toplanaleskovac.rs

internarevizija@toplanaleskovac.rs

novicastojanovic@toplanaleskovac.rs