Завршена је у року реконструкција топловода од ул. Илије Стреле до ул. Учитеља Јосифа бр.55

АКТУЕЛНОЗавршени радови на реконструкцији топловода од ул. Илије Стреле до ул. Учитеља Јосифа бр. 55 у предвиђеном року.