Одлука о усвајању извештаја о реализацији развоја града Лесковца од 2015 до 2020. године, за 2016. годину