Наруџбенице – 2021

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА – 2021.Г.

Таблетирана со и кухињска со за ХПВ- НД-03/21Позив Наруџбеница
Мерење камиона и цистерни – НУ-04/21Позив
Признанице за шалтер – НД-05/21ПозивНаруџбеница
Контрола ПП апарата и Хидраната – НУ-06/21Позив
Хидразин и тринатријум фосфат НД-7/21ПозивНаруџбеница
Мерење емисије загађујућих гасова – НУ-8/21ПозивНаруџбеница
Водоводни и санитарни материјал – НД-10/21Позив