ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА – 2021.Г.

Таблетирана со и кухињска со за ХПВ- НД-03/21 Позив   Наруџбеница
Мерење камиона и цистерни – НУ-04/21 Позив   Наруџбеница
Признанице за шалтер – НД-05/21 Позив   Наруџбеница
Контрола ПП апарата и Хидраната – НУ-06/21 Позив   Наруџбеница
Хидразин и тринатријум фосфат НД-7/21 Позив   Наруџбеница
Мерење емисије загађујућих гасова – НУ-8/21 Позив   Наруџбеница
Дератизација и дезинсекција – НУ-9/21 Позив   Обустављено
Водоводни и санитарни материјал – НД-10/21 Позив   Наруџбеница
Електоопрема – 11/21 Позив   Наруџбеница
Канцеларијски материјал – НД-12/21 Позив Спецификација Наруџбеница
Анализа котловске воде -НУ- 13/21 Позив   Наруџбеница
Набавка делова и сервисирање моторних возила – НД – 14/21 Позив   Наруџбеница
Аксијални компензатори – НД -15/21 Позив Спецификација Наруџбеница
Рачунарска опрема – НД – 16/21 Позив   Наруџбеница
Уравнотежење радног кола вентилатора – НУ – 17/21 Позив   Наруџбеница
Фарбарски и молерски материјал – НД – 18/21 Позив Спецификација Наруџбеница
Израда греде и шамотирање – НР – 19/21 Позив Конкурсна документација Наруџбеница
Програмски пакети за електронско пословање и софтвери (Office Windows paket) – НУ – 20/21 Позив   Наруџбеница
Одржавање и сервисирање аутоматике и опреме у топлотним подстаницама – НУ – 22/21 Позив Спецификација
Одговор на питања
Обустављено
Одржавање и надоградња СКАДЕ (котларнице и подстанице)- НУ – 23/21 Конкурсна документација Одговор на питања Наруџбеница
Обавештење о закљученом уговору
Баждарење вентила сигурности – НУ – 24/21 Позив   Наруџбеница
Спољашни и унутрашњи грађевински радови – НР-25/21 Конкурсна документација   Обавештење о закљученом уговору
Замена одшљакивача котао бр. 3 – НР-26/21 Конкурсна документација   Обустављено
Замена димних цеви на котлу Оптимал с-1000 у котларници „Дубочица“ – НР-27/21 Конкурсна документација   Обавештење о закљученом уговору
Замена одшљакивача котао бр. 3″ – НР-28/21 Конкурсна документација   Обавештење о додели уговора
Преглед опреме под притиском – НУ-29/21 Позив   Наруџбеница
Услуга ревизије – НУ-30/21 Позив   Обавештење о закљученом уговору
Калориметри – НУ-31/21 Позив   Наруџбеница
Преглед громобрана електричних инсталација и изједначаванје потенцијала – НУ-33/21 Позив   Наруџбеница
ХТЗ Опрема – ЈН-34/21 Конкурсна документација   Обавештење о закљученом уговору
Испитивање опреме за рад-УГИ- НУ-35/21 Позив   Наруџбеница
Стручно оспособљавање и усавршавање радника- НУ-36/21 Позив   Наруџбеница
Лекарски преглед радника- НУ-37/21 Позив   Наруџбеница
Уља, мазива и антифриз – НД-39/21 Позив   Наруџбеница
Набавка материјала и опреме од гвожђа – НД-40/21 Позив   Одлука о обустави поступка
Колективно осигурање радника – НУ-41/21 Позив   Наруџбеница
Набавка материјала и опрема од гвожђа – НД-42/21 Позив   Наруџбеница
Адвокатске услуге- НУ- 43/21 Конкурсна документација -измене и допуне   Обустављен поступак
Алати – НД-44/21 Позив Спецификација Одлука о обустави поступка
Гориво – НД-45/21

Конкурсна документација

Измена и допуна

Питање и одговор

  Одлука о обустави поступка
Акорит – НД-46/21 Позив   Наруџбеница
Алати – НД-47/21-Поновљен Позив   Наруџбеница
Гориво – НД-48/21 Конкурсна документација   Обавештење о закљученом уговору
Израда акта о процени ризика (допуна) – НУ-49/21 Позив   Одлука о обустави поступка