Наруџбенице – 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА – 2020.Г.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (у пословним просторијама)- НД-01/20Позив Наруџбеница
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ И ПАСТЕ – НД-02/20ПозивНаруџбеница
ТАБЛЕТИРАНА СО И КУХИЊСКА СО ЗА ХПВ – НД-03/20Позив Наруџбеница
МЕРЕЊЕ КАМИОНА И ЦИСТЕРНИ – НУ-04/20ПозивНаруџбеница
ПРИЗНАНИЦЕ ЗА ШАЛТЕР – НД – 05/20 Позив Наруџбеница
КОНТРОЛА ПП АПАРАТА И ХИДРАНАТА – НУ-06/20Позив Наруџбеница
МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ ГАСОВА – НУ-07/20ПозивНаруџбеница
УНУТРАШЊИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – НР- 08/20Позив Наруџбеница
СПОЉАШНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – НР-09/20ПозивНаруџбеница
ВОДОВОДНИ И САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ – НД-10/20ПозивНаруџбеница
ЕЛЕКТРООПРЕМА – НД-11/20ПозивНаруџбеница
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – НД-12/20ПозивНаруџбеница
АНАЛИЗА КОТЛОВСКЕ ВОДЕ – НУ-13/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница
НАБАВКА ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – НД-14/20ПозивНаруџбеница
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА – НД-15/20ПозивНаруџбеница
ФАРБАРСКИ И МОЛЕРСКИ МАТЕРИЈА – НД-16/20ПозивНаруџбеница
ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФЕ – НУ-17/20Позив Продужење рока на ПозивНаруџбеница