Наруџбеницe – 2022

Репрезентација – НД-01/2022 Позив Наруџбеница
Средства за хигијену – НД-02/2022 Позив Наруџбеница
Мерење камиона и цистерни -НУ-03/2022 Позив Наруџбеница
Признанице за шалтер – НД-04/2022 Позив и Спецификација Одлука о обустави поступка
Контрола ПП апарата -НУ- 05/2022 Позив Наруџбеница
Контрола хидраната – НУ-06/2022 Позив Одлука о обустави поступка
Мерење емисије гасова – НУ-07/2022 Позив Одлука о обустави поступка
Канцеларијски материјал – НД-08/2022 Позив Наруџбеница
Израда пројектне документације – НД-09/2022 Позив Одлука обустави поступка
Емисија гасова – НУ-10/2022 Позив Наруџбеница
Контрола хидраната -НУ-11/2022 Позив Наруџбеница
Водоводни и санитарни материјал – НД-12/2022 Позив Наруџбеница
Електроопрема – НД-13/22 Позив Наруџбеница
Анализа котловске воде – НУ-14/22 Позив Наруџбеница 
Набавка делова и сервисирање моторних возила – НД-15/22 Позив Наруџбеница
Рачунарска опрема – НД-16/22 Позив