Квартални извештај за IV квартал са одлуком НО 2020. година