Одлука о усвајању извештаја планираних и реализованих активности – 2016