Квартални извештај за III квартал са одлуком НО 2020 година