Јавне набавке отворени поступак-2021.г.

„ЈН-У-01/2021 – ДЕПОНОВАЊЕ ШЉАКЕ „
https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola -oznaka objavljenog oglasa 2021/S F05-0000008
Одлука о обустави поступка
JND-02/21ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola – oznaka objavljenog oglasa 2021/S F05-0001022