НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

„ЈНМВ-У-13/2015 Електроремонт пумпи 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ