Сакупљање и транспорт шљаке

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ Сакупљање и транспорт шљаке 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ