ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП „ТОПЛАНА“ ЛЕСКОВАЦ ЗА 2018-ту год. СУ:

 

1. РЕКОНСТРУКЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАНЕ ТОПЛОВОДА СИСТЕМА „С-17“

2. РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА ТОПЛОВОДА „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“

3. СКАДА СИСТЕМ -ДРУГА ФАЗА СИСТЕМИ „ДУБОЧИЦА“ И „С-17“

4. ИЗГРАДЊЊА ТОПЛОВОДА СИСТЕМА „С-17“ (ПРИКЉУЧАК ЗА ЈКП „ВОДОВОД“, НОВУ СПОРТСКУ ХАЛУ „ДОМ ПАРТИЗАНА“ И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ-ЛЕСКОВАЦ.

5. ИЗГРАДЊА ТОПЛОВОДА СИСТЕМА „С-17“ (ПРИКЉУЧАК ЗА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР И ПУ ЛЕСКОВАЦ-ВАТРОГАСНИ ДОМ).

6. НАБАВКА И УГРАДЊА ГАСНОГ КОТЛА (10 MW) У КОТЛАРНИЦИ „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“

7. НАБАВКА И УГРАДЊА ФРЕКВЕНТНЕ МРЕЖНЕ ПУМПЕ

8. РЕМОНТ РОСТА (ПОКРЕТНА РЕШЕТКА) НА КОТЛУ ОД 15 MW