ЈКП „Топлана“ –  Врши дистрибуцију произведене топлотне енергије према корисницима изражене у м2 на нивоу града Лесковца;

cropped-9278902.jpg

Укупан стамбени простор је: 222,233м2

Укупан стамбени и пословни простор је 330,620м2