НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ Грађевински радови -крпљење тротоара и унутрашњи и спољашни радови

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
OБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ ЗАШТИТУ ПРАВА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ